S/Y HELIOS

S/Y HELIOS

See Photos of S/Y Helios:

Specifications:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ήλιος

     
Ολικό Μήκος  

14.00 m

Μήκος γάστρας  

13.68 m

LWL  

11.40 m

Μέγιστο Πλάτος  

4.30 m

Εκτόπισμα  

11.000 kg

Standard Draft  

2.35 m

Βάρος Καρίνας  

4.000 kg

Long Draft  

1.95 m

Μηχανή  

60 ch

Εμβαδό Πανιών  

118 m2

Δεξαμενή Νερού  

400 L

Δεξαμενή Καυσίμου  

280 L

Καμπίνες  

4

Κρεβάτια  

6 / 8 / 10

WC – Nτούς  

2